Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

DM Hospitality

inspiring new ways
Η τέχνη της φιλοξενίας!

Η DM HOSPITALITY παρέχει στους πελάτες της μεγάλο εύρος υπηρεσιών τόσο στον τομέα της Λειτουργίας όσο και στον τομέα των Πωλήσεων & Marketing.

Στόχος της, είναι να οδηγήσει τα συνεργαζόμενα ξενοδοχεία στην αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας τους, αξιοποιώντας τη γνώση και την πολύτιμη εμπειρία της με τη υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων και τεχνικών διοίκησης.

Online πωλήσεις

Χάραξη στρατηγικής με ολιστική προσέγγιση για επίτευξη των μέγιστων δυνατών πωλήσεων μέσω του online περιβάλλοντος.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης της επιχείρησης και πλάνο αναδιοργάνωσης με σκοπό την άρτια λειτουργία της επιχείρησης.

Διαχείριση & Λειτουργία

Επίτευξη της αποδοτικότερης λειτουργίας του ξενοδοχείου μέσω στρατηγικής οργάνωσης, εξοικονόμησης πόρων, εκπαίδευσης προσωπικού και αύξησης πωλήσεων.